Driver máy in

Driver máy in cùng các phần mềm liên quan để in tem nhãn mã vạch

1 - Driver dành cho máy in hóa đơn

1.1 Driver máy in hóa đơn

1.1.1 XPrinter K80, K57

Link dowload (GD): Xprinter 7.77

2 - Driver dành cho máy in tem nhãn

2.1 Xprinter

Link dowload (GD): XP-350B

XP-470B

2.2 Godex

Link dowload (GD): Godex G500

2019-09-23