Két Thu Ngân

Két đựng tiền thu ngân (két đựng tiền bán hàng)

được thiết kế theo kiểu là mở ngăn kéo (cash drawer) và bật mở nắp (FlipTop) để phù hợp với đặc thù đa dạng tại mỗi cửa hàng. Giao thức có dây (cổng RJ11) và không dây (Bluetooth) kết nối với hệ thống máy POS bán hàng như Kiotviet, sapo, nhanh......giúp két đựng tiền bán hàng tự động bật ra khi có giao dịch thanh toán...

Xếp theo: